Date
Webinar name
Language
16.09.2021
11:00
Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – aspekty prawne dr Ewa Podgórska-Rakiel Polski law
28.09.2021
11:00
Jak zadbać o aktywność pracując przy komputerze Agnieszka Kmieciak Polski work, health
30.09.2021
11:00
Medytacja w pracy, czyli jak uspokoić rozgadany umysł Jarosław Chybicki Polski work, health
05.10.2021
11:00
Ja jako pracownik, czyli kto? Stereotyp roli zawodowej. Ewa Magdalena Lach PL psychology, work
06.10.2021
11:00
Catch the distance to life and yourself-don't get overwhelmed by all this jazz Beata Gralińska ENG psychology
07.10.2021
11:00
Lider na czas pandemii i lockdownu. Sylwia Marzec PL psychology, work
12.10.2021
11:00
Uważny menedżer, czyli inny wymiar świadomości Ewa Magdalena Lach PL psychology, work
14.10.2021
11:00
Ekran, oczy i światło Mikołaj Markiewicz PL psychology, health
19.10.2021
11:00
Zdrowe serce, zdrowy duch, zdrowe ciało Joanna Zioło PL psychology, health
20.10.2021
11:00
Flow & Fun- Don’t toil, have passion for/at work Beata Gralińska ENG psychology