Date
Webinar name
Language
17.01.2022
14:00
Równowaga energii życiowej - w poszukiwaniu źródeł własnej witalności Course:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Beata Gralińska PL psychology
19.01.2022
14:00
Life energy balance – in search of the sources of your own vitality Course:Take care of your energy - regeneration and vitality Jarosław Chybicki ENG psychology
24.01.2022
14:00
Intymne spotkania – daję czy biorę – rachunek wymiany energetycznej Course:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Beata Gralińska PL psychology
26.01.2022
14:00
Intimate encounters – give or take – the energy exchange balance Course:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychology
31.01.2022
14:00
Twój pozytywny bilans energii – jak odnaleźć satysfakcję i pasję w działaniu Course:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Jarosław Chybicki PL psychology
02.02.2022
14:00
Your positive energy balance – how to find satisfaction and passion in action Course:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychology
07.02.2022
14:00
Regeneracja i równowaga w różnych sferach życia Course:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Jarosław Chybicki PL psychology
09.02.2022
14:00
Regeneration and balance in various areas of life Course:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychology
14.02.2022
14:00
KONSULTACJE CYKLU Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Course:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Jarosław Chybicki PL psychology
16.02.2022
14:00
CONSULTATIONS - Take care of your energy - regeneration and vitality Course:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychology