Data
Nazwa webinarium
17.01.2022
14:00
Równowaga energii życiowej - w poszukiwaniu źródeł własnej witalności Kurs:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Beata Gralińska PL psychologia
19.01.2022
14:00
Life energy balance – in search of the sources of your own vitality Kurs:Take care of your energy - regeneration and vitality Jarosław Chybicki ENG psychologia
24.01.2022
14:00
Intymne spotkania – daję czy biorę – rachunek wymiany energetycznej Kurs:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Beata Gralińska PL psychologia
26.01.2022
14:00
Intimate encounters – give or take – the energy exchange balance Kurs:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychologia
31.01.2022
14:00
Twój pozytywny bilans energii – jak odnaleźć satysfakcję i pasję w działaniu Kurs:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Jarosław Chybicki PL psychologia
02.02.2022
14:00
Your positive energy balance – how to find satisfaction and passion in action Kurs:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychologia
07.02.2022
14:00
Regeneracja i równowaga w różnych sferach życia Kurs:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Jarosław Chybicki PL psychologia
09.02.2022
14:00
Regeneration and balance in various areas of life Kurs:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychologia
14.02.2022
14:00
KONSULTACJE CYKLU Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Kurs:Zadbaj o swoją energię - regeneracja i witalność Jarosław Chybicki PL psychologia
16.02.2022
14:00
CONSULTATIONS - Take care of your energy - regeneration and vitality Kurs:Take care of your energy - regeneration and vitality Beata Gralińska ENG psychologia