Data
Nazwa webinarium
21.02.2022
14:00
Zwiększ odporność na trudności i pojemność na zmiany Kurs:Zwiększ swoją odporność psychiczną na wyzwania współczesności Jarosław Chybicki PL psychologia
23.02.2022
14:00
Increase your resilience to difficulties and capacity for change Kurs:Increase your mental resilience to the challenges of today Beata Gralińska ENG psychologia
28.02.2022
14:00
Siła ciekawości wobec lęku i bezradności stanu wojny Kurs:Zwiększ swoją odporność psychiczną na wyzwania współczesności Jarosław Chybicki PL psychologia
02.03.2022
14:00
The power of curiosity when you face the fear and helplessness during the war Kurs:Increase your mental resilience to the challenges of today Beata Gralińska ENG psychologia
07.03.2022
14:00
Zyskaj pewność siebie wzmacnianą samodzielnością i autonomią osobistą. Kurs:Zwiększ swoją odporność psychiczną na wyzwania współczesności Beata Gralińska PL psychologia
09.03.2022
14:00
A swing of moods, emotions and opinions Kurs:Increase your mental resilience to the challenges of today Beata Gralińska ENG psychologia
14.03.2022
14:00
Na ratunek w kryzysie - BASIC PH Kurs:Zwiększ swoją odporność psychiczną na wyzwania współczesności Jarosław Chybicki PL psychologia
16.03.2022
14:00
The new me – social courage and non-conformism for an innovative life Kurs:Increase your mental resilience to the challenges of today Beata Gralińska ENG psychologia
21.03.2022
14:00
KONSULTACJE CYKLU Zwiększ swoją odporność psychiczną na wyzwania współczesności Kurs:Zwiększ swoją odporność psychiczną na wyzwania współczesności Jarosław Chybicki PL psychologia
23.03.2022
14:00
CONSULTATIONS - Increase your mental resilience to the challenges of today Kurs:Increase your mental resilience to the challenges of today Beata Gralińska ENG psychologia