Data
Nazwa webinarium
28.03.2022
14:00
Rozpoznawanie i radzenie sobie z wypaleniem - 6 strategii Kurs:Wypalenie zawodowe – czy to już? Jak się nie dać i ponownie się zapalić Jarosław Chybicki PL psychologia, praca
30.03.2022
14:00
Recognising and dealing with burnout – six strategies Kurs:Professional burnout – is it happening? How not to give in and get fired up again? Beata Gralińska ENG psychologia, praca, zdrowie
04.04.2022
14:00
Wypalenie w pomaganiu innym Kurs:Wypalenie zawodowe – czy to już? Jak się nie dać i ponownie się zapalić Jarosław Chybicki PL psychologia, praca
06.04.2022
14:00
Compassion burnout Kurs:Professional burnout – is it happening? How not to give in and get fired up again? Beata Gralińska ENG psychologia, praca, zdrowie
11.04.2022
14:00
Odzyskiwanie energii w pracy Kurs:Wypalenie zawodowe – czy to już? Jak się nie dać i ponownie się zapalić Jarosław Chybicki PL psychologia, praca
13.04.2022
14:00
Recovering energy at work Kurs:Professional burnout – is it happening? How not to give in and get fired up again? Beata Gralińska ENG psychologia, praca, zdrowie
25.04.2022
14:00
Regeneracja i odpoczynek w pracy - budowanie rezyliencji w pracy. Równowaga życie zawodowe i osobiste Kurs:Wypalenie zawodowe – czy to już? Jak się nie dać i ponownie się zapalić Beata Gralińska PL psychologia, praca
27.04.2022
14:00
Regeneration and rest at work – building resilience at work. Work-life balance Kurs:Professional burnout – is it happening? How not to give in and get fired up again? Beata Gralińska ENG psychologia, praca, zdrowie
09.05.2022
14:00
KONSULTACJE CYKLU Wypalenie zawodowe – czy to już? Jak się nie dać i ponownie się zapalić Kurs:Wypalenie zawodowe – czy to już? Jak się nie dać i ponownie się zapalić Jarosław Chybicki PL psychologia, praca
11.05.2022
14:00
CONSULTATIONS - Professional burnout – is it happening? How not to give in and get fired up again? Kurs:Professional burnout – is it happening? How not to give in and get fired up again? Beata Gralińska ENG psychologia, praca, zdrowie